Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Alberta Ignacego
Jutro :
Marka Elzbiety
Nasza Gmina
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 08 Lipiec 2011 22:41
Z satysfakcją informujemy, że Pani Dorota Kawałko- Wrona, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim otrzymała Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kandydat do nagrody musi posiadać wyróżniającą ocenę pracy i spełniać wiele różnorodnych kryteriów,  m.in :
1.  osiągać dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2.  podejmować działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3. osiągać dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4. posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
5.  przygotowywać i wzorowo organizować uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
6. organizować imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7.  zapewniać pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
8. organizować udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
Jak widać, warunki postawione przed kandydatem do Nagrody Kuratora nie są wcale łatwe do spełnienia, tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie otrzymała właśnie Pani Dorota Kawałko-Wrona.
Wniosek o przyznanie Nagrody dla Pani Dyrektor złożył Wójt Gminy Borów Waldemar Grochowski. Pani Dyrektor składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
Lista osób, które otrzymały nagrodę dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wroclawiu http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=28
 
Ekologia bez granic PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 08 Lipiec 2011 21:22
Trwają przygotowania do realizacji dwóch kolejnych działań w ramach polsko-czeskiego projektu Ekologia bez granic. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu pogłębienie współpracy pomiędzy partnerskimi gminami i skupione są wokół ochrony środowiska, przyrody i ekologii. Już na przełomie lipca i sierpnia młodzież z Polski i Czech spędzi kilka dni w Karkonoszach po obu stronach granicy. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach tego wyjazdu, a tym czasem chcielibyśmy przypomnieć niedawny  pobyt czeskich przyjaciół w naszej gminie.Tym razem w ramach projektu młodzież z Czech gościła w drugiej połowie maja w Borowie . Pod okiem profesjonalnych lektorów języka czeskiego i polskiego grupa uczniów poznawała język ojczysty sąsiadów. Zajęcia odbywały się w szkole w Borowie. Po zakończeniu nauki młodzież poznawała gminę i powiat strzeliński. Już w dzień przyjazdu 16 maja, dzieciaki pod okiem czeskich i polskich opiekunów, zwiedzały Strzelin. Podczas kilkugodzinnej wycieczki zobaczyły najciekawsze zakątki miasta, poznały jego historię i teraźniejszość. Na szlaku znalazła się oczywiście odbudowywana wieża ratuszowa, ale także wieża ciśnień i park miejski. Trzeba przyznać, że dzięki ciekawym opowiadaniom Pana Zbigniewa Kazimierowicza, przewodnika wycieczki, nie tylko goście z Czech, ale również młodzi mieszkańcy Gminy Borów, dowiedzieli się wiele ciekawostek o stolicy naszego powiatu. Następne dni oprócz nauki języków przyniosły również kolejne wrażenia uczestnikom projektu. Wzięli oni udział w ścieżce edukacyjnej, szlakami pomników przyrody po Wzgórzach Strzelińskich. Dzięki współpracy Gminy Borów z Towarzystwem Wzgórz Strzelińskich młodzież zapoznała się przyrodą tego zakątka naszego powiatu. Przewodnikiem na szlaku był Pan Wacław Prorok, Prezes TWS i wielki miłośnik Wzgórz. Atrakcją dwudniowych wędrówek był niewątpliwie Gromnik oraz altana przy Trzech Dębach, o której powstaniu opowiedzieli jej współtwórcy i pomysłodawcy, Prezes TWS i Sekretarz Eligiusz Pawłowski. Te dwa dni spędzone na Wzgórzach młodzież uznała za najbardziej atrakcyjne podczas całego pobytu, ale też i najbardziej wyczerpujące. Finałem projektu było ognisko w Białym Kościele i rozgrywki sportowe. W piątek podsumowano wspólną naukę i oceniono jej efekty a późnym popołudniem goście z Medlova odjechali do domu. Jak wcześniej wspomnieliśmy, nie jest to koniec projektu, już wkrótce młodzież spotka się na górskich szlakach polskich i czeskich Karkonoszy. Za realizację projektu odpowiada referat spraw społecznych i rozwoju gminy borowskiego urzędu, a polskimi opiekunami uczestników byli Pani Izabela Kołecka i Pan Grzegorz Filipek. Trzeba przyznać, że projekt Gminy Borów jest bardzo atrakcyjny i różnorodny. Jak powiedział Wójt Waldemar Grochowski, takie działania- choć może mało wymierne w sensie materialnym- są niezwykle korzystne i ciekawe dla młodych ludzi. Znaleźliśmy fajnego partnera w Czechach i skuteczny sposób na przekraczanie granic, podsumowuje Wójt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

Thumbnail image

Więcej…
 
Urząd Miejski w Ziębicach ZAPRASZA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 05 Lipiec 2011 09:30
Thumbnail image
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prace budowlane w budynku szkoły w Borowie w ramach projektu pn. "Szkoła w Borowie miejscem spotkań Polsko Czeskich" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 05 Maj 2011 15:35
Treść ogłoszenia
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 18 Marzec 2011 09:44
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00.

Cel spisu
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.
W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów