Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Rogera Serafiny
Jutro :
Alberta Leopolda
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
Nasza Gmina
Wyjazd edukacyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 15 Marzec 2011 12:15

uczestnicy wyjazduRozpoczęła się realizacja projektu Gminy Borów  finansowanego z Kapitału Ludzkiego  obejmującego dodatkowe zajęcia edukacyjne dla kl. I-III: gimnastykę korekcyjną, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, o profilu matematyczno-przyrodniczych. W sobotę 5 marca, uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych do centrum edukacyjnego „Salamandra” w Myśliborzu. Zaletą „Salamandry” jest możliwość realizacji programów edukacyjnych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. Podczas pierwszego pobytu dzieci zapoznały się z ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi związanymi z powierzchnią ziemi. Uczyły się m.in. o wulkanach, których makiety wykonywały samodzielnie.  Z relacji, jaką zdały po powrocie rodzicom wynika, że wycieczka bardzo się podobała. Szczególnie ze względu na to, że mogli czynnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach.  Młodzi mieszkańcy gminy już 19 marca wezmą udział w kolejnym wyjeździe do Myśliborza. Przed nimi oprócz zajęć w Salamandrze są także lekcje w  Multicentrum we Wrocławiu. Opiekunami uczniów są m.in. nauczycie z borowskich szkół. W pierwszym wyjeździe byli to Panie Wioletta Kodyra i Małgorzata Jasiak oraz Pan Eryk Forysiak. Projekt pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 04 Marzec 2011 09:15

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. l - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zadanie 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych   a) Zadanie jest jedną z form realizacji Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. i ma na celu:

- udzielenie pomocy w organizacji spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wychowujących

się w rodzinach z problemem alkoholizmu

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży,

b) Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje:

- organizowanie zajęć rekreacyjnym, sportowych i edukacyjnych dla młodzieży z

z terenu gminy do 17 roku życia .

-  termin realizacji zadania od 15.04.11r do 15.12.2011                                                         
c) W/w zadania może być realizowane jako podzadanie dla następujących obszarów:

- Borów, Borek Strzeliński, Zielenice.

d) Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie publiczne w roku 2011 wynosi 12300,00 PLN, w tym:

- Podzadanie Borów –4500,00 PLN

- Podzadanie Borek Strzeliński –4500,00 PLN

- Podzadanie Zielenice –3300,00 PLN

II. Termin składania ofert: 13.04.2011 r. do godz. 15,00

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria wyboru ofert dostępne są na stronie internetowej Gminy Borów-  Biuletyn Informacji Publicznej

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 09 Luty 2011 12:13

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Borów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do konsultacji programu współpracy  Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1.Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2.Termin konsultacji: od 10 lutego do dnia 17 lutego 2011r.,

3.Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały,

4.Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt 2 za pomocą formularza zgłoszenia opinii drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie droga listowną na adres Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borów (sekretariat).

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Borów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz załącznikami ( projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz  formularz zgłoszenia pisemnej opinii) dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Borów

/-/ Waldemar Grochowski

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 08 Luty 2011 09:11

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BORÓW
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W BOROWIE
INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM STAROSTY STRZELIŃSKIEGO
NR 8/2011 Z DNIA 2 LUTEGO 2011 R. ORAZ
ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY BORÓW NR 4/2011 Z 3 LUTEGO 2011 ROKU

W DNIU 9 LUTEGO 2011 R.

ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE GMINY BORÓW TRENING
SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
PRZY WYKORZYSTANIU AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO
(UŻYCIE SYREN ALARMOWYCH)

SZEF
                                                                             GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
              W BOROWIE
                                       (-) WALDEMAR GROCHOWSKI

 
Dotacje na sport PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 12:17
Wójt Gminy Borów informuje, że od dnia 7 lutego br do dnia 21 lutego br do godz.16.00 można składać wnioski o dofinansowanie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Borów. Szczegółowy sposób i  tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku i sprawozdania określa Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Borów opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2011.14.186 z dnia 21 stycznia 2011 roku. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji na temat warunków otrzymania dotacji udziela Pani Aleksandra Engel- Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy, tel. 71/3927647.
 
<< Początek < Poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów