Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Jonasza Mateusza
Jutro :
Tomasza Maurycego
Nasza Gmina
Rewitalizacja-złóż projekt! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 04 Sierpień 2016 13:38

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XIII/84/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Borów na lata 2016-2025oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  21.08.2016 r.

Obszar objęty rewitalizacją to: Ludów Śląski, Mańczyce, Borek Strzeliński (ulice: Chrobrego, Św Floriana, Nowowiejska, Szkolna, Mieszka I, Strzelińska nr 1-10 i 2-22, Wrocławska nr 1-8 i 2-10), Borów (ulice: Konstytucji 3 Maja, Starowiejska)

Szczegółowe informacje dostepne są w zakładce rewitalizacja.

 
LGD Gromnik zaprasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 04 Sierpień 2016 08:12

Wszystkich zainteresowanych z obszaru LGD  informujemy,
ż
e pomoc doradczą pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Gromnik w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania
na przedsięwzięcia spójne z opracowan
ą Strategią Rozwoju Lokalnego
uzyska
ć można :

bezpośrednio w Biurze LGD Gromnik - Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 lub

mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

informacje ogólne udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 71 39 21 971 wew. 117 ,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.


 
Spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Olesińska   
Czwartek, 28 Lipiec 2016 07:40

 

Spotkanie informacyjne

„Środa z Funduszami - rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Termin: 03.08.2016 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami".  Spotkanie będzie dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej. W tym samym terminie spotkania odbędą się również w  Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przewidziane w ramach funduszy europejskich. Omówione będą zasady pozyskania dotacji, jak również instrumentów zwrotnych w postaci preferencyjnych pożyczek, dostępnych zarówno na założenie, jak i rozwój firmy. W spotkaniu weźmie udział również przedstawiciel  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyjaśni obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne z województwa dolnośląskiego, które planują założenie własnej działalności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 71 776 95 01

Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Walońska 3-5, I piętro, sala konferencyjna nr 122 ) w godzinach 10.00-13.00.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy !

 
Zapytanie ofertowe - opracowanie i wydruk broszury informacyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 25 Lipiec 2016 14:24

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej w związku z realizacją działań związanych z opracowaniem Lokalnego ProgramuRewitalizacji Gminy Borów na lata 2015 - 2025.

Zapytanie do pobrania

Formularz ofertowy do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja o wyniku zapytania

 

 

 

 
Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 20 Lipiec 2016 10:09

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

1.Nazwa zadania:

 

„Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2016/2017”

2. Rodzaje zadań:

  1. dowóz  4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej                               w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i z powrotem do miejsca zamieszkania,
  2. dowóz   dzieci   niepełnosprawnych powinien  odbywać  się środkiem   transportu  przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,
  3. zapewnienia   stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu.

2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne:

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Kwota w okresie wrzesień 2015- czerwiec 2016  wyniosła - 15.495,48  zł.

3. Zasady przystąpienia do konkursu:

 

Złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy działające w obszarze: nauki edukacji, oświaty i wychowania oferty zgodnej ze wzorem określonym                            w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami (kopie potwierdzone za zgodność                           z oryginałem):

1)  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,

2)  Statut,

3)  Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego                     i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U.                      z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji                   we wnioskowanej wysokości.

4. Termin i warunki realizacji zadania:


Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.09.2016r. do dnia 30.06.2017r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami                    i przepisami oraz z najwyższą starannością. Warunki realizacji zadania:

 

a) dowóz dzieci z miejscowości:

1.  Zielenice -1 dziecko

2.  Mańczyce - 1 dziecko

3.  Borek Strzeliński - 1 dziecko

4.  Borów - 1 dziecko

b) dowóz dzieci powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym wózków inwalidzkich),

c) zapewnienia   stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

a) dysponowanie samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach

inwalidzkich,

b) efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta

c) dysponowanie wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi realizację zadania, tj.: kierowcą

oraz opiekunem do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami,

d) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e) dotychczasową   współpracą   wnioskodawcy   z   samorządem   i   innymi   instytucjami publicznymi.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. 3 należy złożyć                                w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Borów lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Borów

ul. Konstytucji 3 Maja 22

57-160 Borów

z dopiskiem – Konkurs „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2016/2017r.” w terminie                                           do 12 sierpnia 2016r. do godz. 1400.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.borow.pl

6. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2015/2016 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie przeznaczono kwotę 15. 459,48 zł , zaś w roku 2014/2015 – 14. 848,00 zł.

 

7. Informacje dodatkowe:

Osoby do kontaktu:   Bogumiła Mierzwińska – Tel. 71/39 27 634 lub Nowicki Jerzy  -  tel. 71/ 39 27 634.

FORMULARZ OFERTY

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów