Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Klaudii Eufemii
Jutro :
Ludomira Benedykta
Nasza Gmina
Nowa baza sportowo -rekreacyjna na terenie Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 25 Lipiec 2013 09:24


 

Nowe, bezpieczne i kolorowe place zabaw wyposażone w zjeżdżalnie, huśtawki i inne atrakcyjne urządzenia zabawowe zostały oddane do użytku najmłodszym mieszkańcom gminy Borów. Nowopowstała baza sportowo-rekreacyjna to: dwa place zabaw w miejscowości Kręczków i Stogi, a także boisko do piłki nożnej i siatkowej oraz wolnostojąca  wiata w miejscowości Suchowice.  Ogólny koszt inwestycji wyniósł ok. 169 000,00 zł. Całość operacji jest współfinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013-umowa o przyznanie pomocy nr  00289-6930-UM0130358/12  z dnia 20 marca 2013r.

Kolejna inwestycja oddana do użytku mieszkańcom, w tym głównie dzieciom i młodzieży to zmodernizowane, wyposażone w odpowiednia infrastrukturę tj. piłkochwyty i ławeczki wielofunkcyjne boisko sportowe w miejscowości Borek Strzeliński. Również i przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych. Operacja jest współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów-umowa o przyznaniu pomocy nr  01003-6930-UM0141690/12 z dnia 23 stycznia 2013r.

 

Mamy nadzieję, że nowe  place zabaw i boiska sportowe będą długo i z pożytkiem służyły wszystkim  mieszkańcom Gminy Borów. Przyczynią się do rozszerzenia oferty spędzania większej ilości czasu wolnego na świeżym powietrzu, zapewnią możliwość zarówno zabaw rekreacyjnych, uprawiania sportu oraz organizacji imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych.

 


 
Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Piątek, 12 Lipiec 2013 08:49

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

1.Nazwa zadania:

„Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, w roku szkolnym 2013/2014”

2. Rodzaje zadań:

a) dowóz  3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i z powrotem do miejsca zamieszkania,
b) dowóz dzieci  niepełnosprawnych powinien  odbywać  się środkiem   transportu  przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,
c) zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu

2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne:

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 15 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kwota w okresie wrzesień 2012- czerwiec 2013  wyniosła - 14. 784,00  zł.

3. Zasady przystąpienia do konkursu:

Złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty przez podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające w obszarze: nauki edukacji, oświaty i wychowania oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami (kopie potwierdzone za zgodność                           z oryginałem):

a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru sądowego lub innego rejestru
b) Statutu
c) Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 02.09.2013 r. do dnia 27.06.2014 r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami  i przepisami oraz z najwyższą starannością. Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z miejscowości:
1.Zielenice -1 dziecko
2. Mańczyce - 1 dziecko
3. Borek Strzeliński - 1 dziecko
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
c) zapewnienia   stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu

wiecej....

formularz oferty

 
Zwycięstwo Gminy Borów - PARP po raz drugi nagradza najlepsze projekty ppp PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 28 Czerwiec 2013 12:48

Informacja prasowa
Warszawa, 26 czerwca 2013 r.

PARP po raz drugi nagradza najlepsze projekty ppp

Zakończyła się II edycja Konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jury Konkursu 3P wyłoniło zwycięskie przedsięwzięcia, które zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Nagrody główne otrzymują:

  • Gmina Borów za projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim”,
  • Gmina Krzywiń za projekt „Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo”,
  • Gmina Bobolice za projekt „Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”,
  • Gmina Kędzierzyn-Koźle za projekt „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”.

Nagrodzone projekty mają istotne znaczenie dla realizacji ważnych celów publicznych samorządów, a także posiadają kompleksowy i modelowy charakter. Projekty wodno-kanalizacyjne Gminy Borów i Gminy Krzywiń mimo swej relatywnie niewielkiej skali mogą przetrzeć szlak dla współpracy publiczno-prywatnej w tego typu projektach, które w najbliższym czasie nie mogą już liczyć na wsparcie ze środków dotacyjnych, a których realizacja ma zasadnicze znaczenie ze względu na konieczność wypełnienia przez samorząd obowiązków w zakresie standardu oczyszczania ścieków. Gmina Bobolice postanowiła zmierzyć się z problematyką, która zgodnie z tendencjami demograficznymi coraz bardziej będzie angażować administrację publiczną, a wciąż nie doczekała się przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej. Natomiast w Gminie Kędzierzyn–Koźle zaproponowano ciekawe rozwiązanie z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskiej, dzięki któremu rozstrzygnięto problem dotyczący urządzania targowisk miejskich, istniejący w wielu gminach. Projekt może być punktem odniesienia dla samorządów zastanawiających się, w jakiej formule nałożyć na przedsiębiorców obowiązki w zakresie urządzenia i zarządzania targowiska miejskiego.

Jury Konkursu 3P przyznało również wszystkim podmiotom, które przesłały zgłoszenia do II edycji Konkursu 3P, wyróżnienia w postaci udziału przedstawicieli laureatów Konkursu 3P w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej, gdzie formuła partnerstwa publiczno–prywatnego jest często wykorzystywana do realizacji zadań publicznych. Podejmując tę decyzję, Jury Konkursu 3P kierowało się celem projektu systemowego PARP, w ramach którego realizowany jest Konkurs 3P - upowszechnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Więcej informacji na stronie projektu www.ppp.parp.gov.pl .

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 26 Czerwiec 2013 10:47

Informuję, że 27 czerwca 2013 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Borów będzie mozliwość podpisania umowy na dzierżawę pojemników na śmieci z firmą REMONDIS.

Koszt dzierżawy według cennika firmy REMONDIS

Pojemnik / Kontener

(pojemność w litrach)

Miesięczna opłata netto (+ 23% VAT) / PLN

60 l

2,90 zł

80 l

2,90 zł

120 l

2,90 zł

240 l

3,50 zł

360 l

4,10 zł

660 l

12,90 zł

1100 l

14,90 zł

7000 l

164,10 zł

 

W razie Państwa zainteresowania prosimy o kontakt celem zawarcia odpowiedniej umowy:

tel. (71) 357 99 48 lub mailowo, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Konkurs "Najpiękniejsza wieś w gminie Borów" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Wtorek, 25 Czerwiec 2013 14:02

Wójt Gminy Borów

Ogłasza konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW”

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 lipca 2013 r.

W konkursie oceniane będą:

1) estetyka wsi

2) zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi – konkursy, ciekawe spotkania i inicjatywy, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich,

3)  współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami,

4)  współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi,

5)  wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia,

6) tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, drużyn sportowych i innych,

7)  informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań,

8) dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji np. prowadzenie kroniki wsi, zbieranie dokumentacji historycznej, dokumentowanie życia wsi.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:

1) krótki opis wsi z opisem inicjatyw społeczności lokalnych - maksymalnie 3 strony maszynopisu,

2) każda z form działalności powinna być zilustrowana fotografiami o minimalnym formacie 10 cm x 15 cm.

Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 4 tys. zł

II miejsce – 3 tys. zł

III miejsce - 2 tys. zł

Dwa wyróżnienia po 500,00 zł.

 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów