Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Jonasza Mateusza
Jutro :
Tomasza Maurycego
Z pracy Rady Gminy
XXVII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 11 Wrzesień 2017 08:45
Zapraszam na XXVII posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 15 września 2017 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały nr XXVIII/173/2005 Rady Gminy Borów z dnia 30 czerwca 2005 r.     w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Borów;

2/ zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Borów na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego
pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”;

3/ rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Gabarskiego na działalność Wójta Gminy Borów;

4/ zmian budżetu Gminy Borów na 2017 rok.

8. Interpelacje.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Zapytania i odpowiedzi.

11. Zakończenie sesji.

 

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Olesińska   
Czwartek, 24 Sierpień 2017 08:53

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) wg następującego harmonogramu: Gminy Borów.

godz. 12.00 Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim

godz. 13.15 Szkoła Podstawowa w Zielenicach

godz. 14.30 Zespół Szkół Publicznych w Borowie

Podsumowanie odbędzie się w UG Borów ok. godz. 15.45

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Stan po remontach w placówkach oświatowych i gotowość do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

2. Podsumowanie roku szkolnego i przedszkolnego 2016/2017:

a) klasyfikacja, frekwencja,

b) udział w olimpiadach i konkursach,

c) omówienie egzaminów kl. VI szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum,

d) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec
 
XXVI Sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Olesińska   
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 08:14
Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów;
2/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;
3/ zmian budżetu Gminy Borów na 2017 rok;
4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok;
5/ udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
8. Interpelacje
9.Wolne wnioski i oświadczenia.
10.  Zapytanie i odpowiedzi.
11.   Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Kosińska
 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Olesińska   
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 08:12

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Olesińska   
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017 08:10

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Hewak

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów