Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Alicji Boguslawy
Jutro :
Adolfa Tymona
Nasza Gmina
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 17 Kwiecień 2019 14:48

 
Informacja o podpisaniu umowy. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 11 Kwiecień 2019 08:55

Wójt Gminy Borów informuje, iż w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn. „ Dziś przygotowuję się do jutra- wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” realizowanego przez Gminę Borów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyłoniony został Wykonawca na dostawę pomocy dydaktycznych. W dniu 10 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z Panią Elżbietą Niemczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: PPHU L&K Niemczyk Elżbieta Niemczyk, ul. Browarna 2B/3, 57-220 Ziębice na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu na kwotę 140.597,52 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy do dnia 5 maja 2019r.

 
Powstaje kolejna siłownia zewnętrzna. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 11 Kwiecień 2019 08:22

Informujemy, że w dniu 21 marca borowskie Stowarzyszenie „Szkoła, Rodzina- Środowisko Lokalne” podpisało umowę ze Stowarzyszeniem LGD Gromnik na powierzenie grantu w celu sfinansowania zadania pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów”.

Całkowita wartość zadania: 39.389,70 zł

Dofinansowanie: 38.995,80 zł

Termin realizacji zadania: marzec- październik 2019r.

W miejscowości Borów zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna siłownią zewnętrzną wyposażoną w urządzenia fitness. Dopełnieniem koncepcji będzie zagospodarowanie terenu wokół tj. montaż stojaków na rowery i ławeczki. Celem projektu jest upowszechnienie wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia, aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy estetyki miejscowości. Ponadto projekt przyczyni się do pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu a tym samym poprawy rozwoju ogólnoruchowego mieszkańców oraz stanowić będzie doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów zostanie sfinansowana w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

 
ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 08 Kwiecień 2019 09:07

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust.1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym .

Więcej…
 
UWAGA!!! Ogłaszamy nabór do projektu czeskiego "RAZEM-kreatywnie i kulinarnie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 08 Kwiecień 2019 07:45